Syngielton

Firma “Syngielton” jest nowoczesną pracownią architektury krajobrazu, rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku  z inicjatywy Wojciech Rakowskiego. Pracownia specjalizuje  się w tworzeniu i realizacji  założeń projektowych, związanych z terenami zieleni przydomowej i publicznej. Obręb w jakim działamy, jest zarówno otwarty krajobraz jak i zurbanizowana przestrzeń miejska, często podlegająca jurysdykcji Konserwatora Zabytków.

Dowiedz się więcej o nas

Projekty

Syngielton jest pracownią zajmującą się tworzeniem dokumentacji i  opracowań projektowych z zakresu architektury krajobrazu. Świadczącą usługi z zakresu zagospodarowania oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Zobacz wszystkie projekty